EDS

Karayollarında can ve mal güvenliğini sağlamak, düzenli ve güvenli trafik akışını temin etmek amaçlarına hizmet etmek üzere kurulmuş veya kurulacak sistemlerle trafik kural ihlallerinin izlenerek görüntülendiği ve tespit edildiği, bilgilerin toplandığı, trafik idari para cezası karar tutanağına dönüştürüldüğü ve "Elektronik Denetleme Sistemi" olarak adlandırılan ana izleme ve görüntüleme sistemidir.

Anlık Hız Tespiti

Doppler radar, lazer sistemi veya loop sistemiyle anlık hız tespiti

Hız Koridoru

Hız koridoru sistemiyle hız ihlali

Kırmızı Işık

Kırmızı ışık ihlali tespiti