RASAT TRAFİK ÇÖZÜMLERİ ANONİM ŞİRKETİ
6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA
İNTERNET SİTESİ AYDINLATMA METNİ

Rasat Trafik Çözümleri Anonim Şirketi (“Şirket”), yürütmekte olduğu faaliyetler nedeniyle kişisel verilerinizin işlenmesinde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) uygun olarak her türlü teknik ve hukuki tedbiri almaktadır.
Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından veri sorumlusu sıfatı ile;

işlenmektedir.
İlgili kişi olarak; işlenen kişisel verileriniz, kişisel verilerinizin işlenme amaçları, üçüncü kişilere aktarılması, kişisel veri toplamanın hukuki sebepleri ile KVKK’ da yer alan haklarınız konularında detaylı bilgiye aşağıdaki aydınlatma metninden ulaşabilirsiniz.

A. Kişisel Veri İşleme Amacı, Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Şirketimizin veri işleme esnasında dayandığı hukuki sebepler şunlardır:

 

Veri İşleme Amacı

İşlenen Kişisel Veriler

Hukuki Sebep

Veri Toplama Yöntemleri

Şirketin güvenlik kamerası ile takip edilmesi.

Kamera kayıtları

m.5/2-f.

Kurum sistemleri üzerinden (Otomatik yollarla).

İş Süreçlerinde Etkin İletişimin Yürütülmesi

Adı Soyadı, Telefon, Adres, E-posta

m.5/2-c, m.5/2-f.

İlgili kişiden talep edilerek (Otomatik olmayan yollarla).

Giriş-Çıkış Takibinin Yapılması

Giriş-çıkış kayıtları.

m.5/2-f.

PDKS sistemi üzerinden (Otomatik yollarla).

5651 sayılı Kanun Uyarınca Faaliyetlerin Yürütülmesi

Banka, SGK ve diğer kurumlarla ilgili süreçleri yönetmek için şifre ve diğer bilgiler.

m.5/2-ç.

Kurum kaynaklarından (Kısmen otomatik ve otomatik olmayan yollarla).

Talep ve Şikayetlerin Tutulması

Talep ve şikayet formu.

m.5/2-f.

E-posta ve web portalı üzerinden (Kısmen otomatik yollarla).

Cari Kayıtların Açılması ve Ödeme İşlemlerinin Yürütülmesi

Adı soyadı, TCKN

m.5/2-c, m.5/2-ç, m.5/2-e.

ERP programı üzerinden (Kısmen otomatik yollarla).

Şirkete Ait Araçların Takibinin Yapılması

Araç GPS bilgileri.

m.5/2-f.

GPS cihazı ile (Otomatik yollarla)

           

B. Kişisel Verilerin Üçüncü Kişilere Aktarılması


Veri Aktarma Amacı

Aktarılan Alıcı Grupları

İş süreçlerinde etkin iletişimin yürütülmesi esnasında işlenen kişisel veriler, iş süreçlerinin yürütüldüğü kişi ve kurumlarla iletişimin sağlanması amacıyla,

Hizmet alınan bankalara, hukuk bürolarına ve tedarikçilere,  müşterilere, yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile konsolosluklara aktarılmaktadır.
İş akışı içerisindeki ülkelere aktarılmaktadır.

Giriş-çıkış takibinin yapılması esnasında işlenen kişisel veriler,

Hizmet alınan hukuk bürolarına ve yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılmaktadır.

5651 sayılı Kanuni yükümlülüklerinin yerine getirilmesi esnasında işlenen kişisel veriler,

BTK’ya aktarılmaktadır.

Talep ve şikayetlerin değerlendirilmesi esnasında işlenen kişisel veriler,

Bilişim Hizmetleri alınan şirkete aktarılmaktadır.

Cari kayıtların açılması ve ödeme işlemlerinin yürütülmesi esnasında işlenen kişisel veriler,

Hizmet alınan bankalara ve vergi dairelerine aktarılmaktadır.

C. İlgili Kişinin Hakları
Herkes, Şirketimize başvuruda bulunarak;

haklarına sahiptir. Haklarınıza ilişkin taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun bir şekilde iletebilirsiniz. Talepleriz en kısa sürede ve nihayetinde en geç otuz (30) gün içerisinde ücretsiz olarak değerlendirilip karara bağlanacaktır. Değerlendirme ve karar verme işleminin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi durumunda Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret esas alınacaktır. 

D. Veri Sorumlusunun Kimliği
İnternet Adresi           :https://rasat.com
Telefon Numarası      :02124673636 – 1238 veya 1141
E-Posta Adresi           :kvkk@rasat.com
Adres                          :Yenidoğan Mah. Kızılay Sokak No:39 Kat 2 Bayrampaşa İstanbul

Rasat Lojistik KVKK Veri Sorumlusuna Başvuru Formu